DİZAYN

Biz sizin arzunuzu məntiq etibarı ilə tamamlanmış və texniki cəhətdən yerinə yetirilə bilən bir layihəyə çevirəcəyik.Qiymətlərə klassik, modern, ar-deko, hay-tek, neoklassik, minimalizm və avanqard kimi üslublarda layihələrin işlənib-hazırlanması daxildir. Dizayn həm öz işini mükəmməl şəkildə bilən, həm də sifarişçiləri əla anlayan peşəkarlar tərəfindən işlənib-hazırlanır. İşlərin həcmindən və onların nə dərəcədə mürəkkəb olduğundan asılı olaraq, hazır dizayn layihələri sifariş yerləşdirildiyindən sonra 15 – 30 gün ərzində sifarişçiyə nümayiş etdirilir. Dizayn layihələrin təqdimatı çertyojlar paketi əlavə olunan 3D formatında həyata keçirilir.

 

İşlərin növü Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
İnteryer (interyer dizayn) 1 m2 15 -25 AZN
Eksteryer(eksteryer dizayn) 1 m2 5-10 AZN
Landşaft(landşaft dizaynı) 1 m2 2-5 AZN

TƏMİR İŞLƏRİ

Fərdi və ictimai obyektlərdə, yaşayış və ofis sahələrində təmir işləri görürük. Smetanı peşəkar şəkildə hazırlanması. Təmir işlərinin aparılması və onların gedişinə nəzarət. Hər növ təmir işlərinə iki illik zəmanət verilir. Təmir bir il müddətinə sığortalanır

Sinif Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
I Sinif 1 m 2 300-350 AZN
II Sinif 1 m 2 350-450 AZN
III Sinif 1 m 2 450-600 AZN
IV Sinif 1 m 2 600-850 AZN

SMETANIN İŞLƏNİB-HAZIRLANMASI

İşlərin növü Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
Bu xidməti əvvəlcədən işlənib-hazırlanmış layihə üçün sifariş vermək olar. 1 m 2 0,5 AZN

MƏNZİLİN LAYİHƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ

İşlərin növü Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
Əgər mövcud layihəyə yenidən baxılmaq arzu edilərsə, bu xidməti ayrıca olaraq sifariş vermək olar. 1 m 2 2 AZN

DİZAYN LAYİHƏYƏ MEBELİN YERLƏŞMƏ PLANININ DAXİL EDİLMƏSİ

İşlərin növü Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
Bu xidməti artıq mövcud olan layihə çərçivəsində və ya yeni dizayn layihənin işlənib-hazırlanması ilə birgə sifariş vermək olar. 1 m 2 1.5 AZN

İŞÇİLİK QÜVVƏSİ

İşlərin növü Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
İşçilik 1 m 2 120 - 150 AZN

 

MÜƏLLİF NƏZARƏTİ

İşlərin növü Ölçü vahidi Vahidin Qiyməti
Müəllif  Nəzarəti 1 m 2 50 AZN